4/03/2006

טרעקל דיקטאטאויף א שמאלער "וואן-וועי" גאס, גדר מזה וגדר מזה - וואס, א שטייגער, זאל איך טאן: אפשטעלן זיך און ווארטן ביז דאס ווערט פארשווינדן פון אויג?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה