8/09/2006

פאראייניגטע נייעס פאבריקן

דער "עי-פי" (אסאושיעיטעד פרעס) האט זיך הפנים אנגעשלאסן אין דעם נארוואס-געגרינדעטן "רויטערס" נייעס פאבריק. וועט די דאזיגע צונויפגעשמאלצענע געשפענסט פון יעצט און ווייטער הייסן: "פאראייניגטער נייעס פאבריק." פאלגענד איז דאס עי-פי געפעלשטע בילד. (לייענט דא דערוועגן.) דאן פאלגן נאך עקזעמפלארן פון נאך מעגליכע אופנים ווי צו שפילן זיך מיט'ן זעלבן בילד.
תגובה 1:

  1. אנונימי27/5/08

    איינס אין די וועלט!

    השבמחק