8/27/2006

איזהו חכם? המכיר את מקומו

דער ניו יארקער סענאטאר טשארעלס שומער האט גערופן דעם יו-ען דורכצופירן רענאוואציעס אין דער ארגאניזאציע'ס הויפטקווארטיר אין ניו יארק.
ולענ"ד נראה אז ווי איידער פאררעכטן דעם עקזיסטירנדן בנין, זאל דער יו-ען ליבערשט זיך אויפבויען א שפאגל-נייעם אין איינעם פון זיינע באליבטע ערטער ווי פאלגענד אנגעצייכנט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה