8/24/2006

פארקריפלט און נאאיוו

חברה, איר ווילט הנאה האבן פון א גוט שטיקל? לייענען עפעס וואס איז סיי זאפטיג, סיי אמת? כאפטזשע א בליק דא. א מחי' ווי דער שרייבער צענעמט די שלשלת'דיגע שטותים פון דעם דאזיגן בונדיסטישן שרייבער, וועלכער לעבט אין א וועלט וואס שוין לאנג נישטא און קלאמערט זיך אין געדאנקען וועלכע האבן שוין לאנג, לאנג מיאוס באנקראטירט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה