8/29/2006

שא! דער "עידס" אקטיוויסט רעדט

דער אפרא-אמעריקאנער אקטיוויסט, קאפי אנאן, האט אפגעשטאט א באזוך אינעם מיטל-מזרח. צווישן אנדערן האט דער אריסטאקראטישער שווינדלער דעקלארירט דאס פאלגענדע:

"מיר דארפן זיך באפאסן מיט'ן אפשטעל פון דער עמבארגא - וואסער, ערד, און לופט - וואס איז א דערנידערונג פאר די לעבאנעזישע בירגער און א פארלעצונג פון זייער זעלבסשטענדיגקייט."


ויש לומר: הו קעירס!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה