5/10/2007

סטיל - רעלאטיוו לויט דער מאדעדאס בילד איז פון א הויז אין דער "פּאַרק סלאָופּ" געגנט - איינער פון די טייערסטע ריעל-עסטעיט מארקעטס אין ברוקלין.

איר זעט די וואנט אויף דער רעכטער זייט? ווען די-דאזיגע וואנט וואלט איינגעשטאנען אין א הויז אין איינער פון פילע אנדערע ברוקלין-געגנטן, וואלט עס געווען א פראבלעם: דאס הויז וואלט געדארפט "פארראכטן" ווערן, ווארשיינליך מיט "שיעטראַק". א מזל וואס דאס הויז איז קווארטירט אין "פּאַרק סלאָופּ", וואו דאס איז דווקא די מאדע - און איינע פון די סיבות פאר דער הויכער ווערט פון דעם-דאזיגן הויז.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה