5/18/2007

בלויער כעסןדער באקאנטער פאטריאטישער מאנסטער, אנגעבלאזן פאר כעס און בלוי פאר אנשטרענגונג - ווי געזען פון דעם "גוואנעס", דעם טשעראפאכע-פאמעליכן הייוועי, וואס לאכט דעם יאגנדן ניו יארק אין פנים

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה