12/26/2007

דעמאגאג דוב

וואס טרייבט דעם הייקינד צו רעדן אומפארבעטן בשם כל ישראל?

ביים זיידן אברהם זענען געווען בהמות וואס האבן נישט געקענט זיך איינהאלטן פון אריינוואנדערן אין פרעמדע פעלדער, האט ער זיי אנגעטאן מויל-שלעסער.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה