12/25/2007

א שאד

אז ר' יו"ט ערליכ'ס לידער זענען שוין יא אויסגעארבעט און מסודר געווארן, זענען אויף דער-דאזיגער סחורה כמעט קיין בעלנים נישטא.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה