1/02/2008

אזא אנאנס

"פריש געפעינט וכו'." דהיינו? אז רש"י ציטירט א פסוק און פירט אויס נאך די ערשטע דריי ווערטער מיט א "וכו'," ווייס איך וואוהין צו ווענדן זיך פאר דער רעשט.
דער מחבר פון דאזיגן צעטל האט מסתמא געהאט אינזין דעם אויספיר וואס ער האט געלייענט אויף עטליכע צעטלעך מיט אן ענליכן אנהייב. איך, אבער, האב דאך יענע מודעות נישט געזען; איז, מיינט דער "וכו'" אפלייענסעס? נייע פענסטערס? ביימעלעך אין פראנט? א מנין מנחה אין "ליווינג רום"? אדער אפשר איז פשט אז דער קאמפיוטער ביים שרייבער איז אויסגעלאפן פון טינט?
ווייסעך נישט.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה