1/10/2008

פון דא ביז דארט


"גוגל", ווי מיר ווייסן, פארמאגט א וועגווייזער-אפטיילונג, וואו איר קענט באקומען דירעקציעס ווי אנקומען צו אייער ציל.

האט עמיצער גענומען זיך די מי, און געבעטן גוגל'ן ער זאל אנווייזן דעם וועג פון "דא" ביז "דארט". פשוט און פראסט. יענער האט אין דעם "פון"-קעסטל (from) אריינגעלייגט דאס ווארט "דא" (here) און אינעם "צו"-קעסטל (to) - "דארט" (there).

און - זע וואונדער! - גוגל האט עס געפונען!

דער סוד, זעט איר, איז פשוט: "היער" און "דהעיר" זענען נעמען פון צוויי שטעט אין פראנקרייך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה