11/17/2010

מוח עם הלב

א מחשבה וויל נישט מער ווי געבוירן ווערן, באקליידעט און באשפייזט ווערן. ס'איז איר איין נפק"מ צי אויף א פיצל פאפירל אדער דורך א הויכהילכער.

לאז דעם עגא אינדרויסן, און צופרידן וועט דאס מחשבה'לע דרימלען אין א ווינקל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה