2/10/2011

לעגאלע פארברעכנס-גורמים

ער ארבעט א פאר חדשים אונטערצוהעצן א נאאיווען, פאר'צרה'טן מענטש, ביז עס געלונגט אים צו איבערצוצייגן יענעם דורכצופירן א פארברעכן. איינמאל דער קרבן פאלט אריין אין זיין נעץ, זעצט ער זיך אוועק ביי דער טעלעוויזיע מיטצוהאלטן לעבעדיג די פרוכט פון זיין הארעוואניע. ער רייבט זיך די הענט מיט הנאה, און לאכט זיך דערביי אונטער מיט חוזק, אויפ'ן חשבון פון דעם קרבן זיינעם.

וועמען און וואס האב איך דא געשילדערט: אן עף-בי-איי אגענט אדער א ראדיקאלן אימאם אין מיטל-מזרח? א געשיכטע מיט "ענטרעפמענט" אדער א טעראר-אקט?


דער פאקט וואס ביידע פאסן באקוועם אריין אין א פאראגראף וואס אנטהאלט כאטש 5 פרטים, זאגט עפעס. עס טויג נישט. 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה