2/16/2011

שלום שמו ושלימה משנתו

איך האב געוואלט קאמענטירן אויף דער דאזיגער פאסט פון שלום בערגער, נאר עפעס פראבלעמען מאכן זיך ווען איך פרואוו. איז, פינף (מאל פינף) שטערנס, מיין גוטער פריינט. וואונדערבאר. 

תגובה 1:

  1. א דאנק! און זייט מוחל פאר די פראבלעמען מיטן קאמענטארן. דאכט זיך אלץ איז איצט אין ארדנונג.

    השבמחק