6/01/2012

יגדל

זאל געגרויסט ווערן דער נאמען,
פון לעבעדיגן געלויבטן ג-ט.

איז,
אינדרויסן פון צייט-יצירה.

איין-איינער; 
איינציג, אן פארגלייך צום תמצית-איין.

פארהוילן,
איינציג-אייביג אריבער גרעניץ-סוף.

__________________
א דאנק ליפא, פאר'ן ארויסכאפן דעם יגדל-ניגון פון ערגעץ-וואו נישט דא און אים אראפברענגען צום עולם העשי'.תגובה 1:

  1. די אנדערע נאכט אויף די וואך נאכט פון מושי שטיינ'ס נוי בארן, האט הרב ליפא געזינגען יגדל, פארשטייט זיך די נעגלעך אויפען דאך די מלאכים אויפען וואך און די גאנצע חבריה האבן געהאט גרויס התעוררת,

    ווען ער איז צירוק געשווימען פון ווייסעך ווי צי עולם העשי' האב איך עים געוויזען די פאסט און ער האט שטארק הנאה געהאט

    השבמחק