8/10/2006

"צום באפעל," נאסאראלא


דער כעזבאלא-פירער האט גערופן אלע אראבער צו פארלאזן חיפה. א גרופע אזעלכע אראבער האבן רעאגירט - מיט א בריוו צו דער ישראל-ארמיי בעטנדיג צו ווערן רעקרוטירט אין דער מלחמה קעגן כעזבאלא!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה