5/18/2007

ניצן פון נודניק

האט זיך געמאכט, אז דער נודנער "סטיקער" וואס די סאניטאציע-זשאנדארן טיילן אזוי ברייטהארציג האט יא געברענגט דעם פובליקום עפעס ניצן

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה