1/02/2008

א וואונדערבארער אויפטו פאר RSS באנוצערס


רוב וועבסייטס זענען שוין היינט אויסגעשטאט מיט דער RSS טעכנאלאגיע. פארט, זענען פאראן אזעלכע וואס האבן דאס דאזיגע וואונדערבארע געצייג נאכנישט אינקארפארירט אין זייער סייט.

האב איך זיך אנגעשטויסן אין דעם -- א וועבזייטל וואס וועט פארוואנדלען סיי-וועלכן סייט אין אן RSS פיעד. איך מיין אז דאס איז א וואונדערבארער אויפטו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה