2/18/2008

ס'איז שפעט


אויף דעם האבן צדיקים געזאגט, "שפעט איז אייביג; צו שפעט איז קיינמאל."

ס'איז העכסט צייט שוין, אז מען זאל זיך אין אונזער לאגער דערוועקן צו דער פראבלעם פון "יוגנטליכע אין סכנה." און סכנה מיינט נישט דווקא "דראגס", ווי געשילדערט אין דעם ווידעא - הגם אויך דאס איז א דערשיינונג וואס ווערט ביי אונז ליידער אלץ ווייניגער זעלטן; "סכנה" איז א רעלאטיווער באגריף. אויך מיר פארמאגן א כסדר-וואקסנדע צאל פון אזעלכע "טינס עט ריסק."

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה